Schooljaar 2019-2020 - Luizencontrole door de Kriebelbrigade

Data:
02-03-2020 - 03-03-2020
Onze school heeft een ouderwerkgroep, die werkt aan de strijd tegen de hoofdluis. De werkgroep "Kriebelteam"bestaat uit een aantal moeders, die geschoold zijn door de GGD. Voornaamste taak is het controleren van alle kinderen op hoofdluis na elke schoolvakantie en bij elke hoofdluismelding door ouders.
Deze websitekalender bevat informatie over vakanties, vrije dagen, studiedagen van het team, de vrije vrijdagmiddagen voor de groepen 3-8, activiteiten, vergaderingen, kortom... alle mogelijk belangrijke data voor ouders.

Enkele jaren geleden ontving ieder gezin aan het begin van het schooljaar een papieren kalender. Na uitgave kon daar in de loop van het jaar niets meer aan bijgesteld worden. Die statische kalender is vervangen door de dynamische websitekalender, waardoor we beter kunnen inspelen op de actualiteit van alledag, die ons vaak noodzaakt tot tussentijdse aanpassingen. We streven er naar, dat deze informatie geheel volledig en actueel is.