Overzicht nieuws

Antwoorden vragen infoavond 4 juni 2019
18-06-2019
| Vooraf aan de informatieavond hebben ouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om al vragen te stellen. Tijdens de avond hebben we die zo goed als mogelijk beantwoord. De antwoorden hebben we hier...
Deze school maakt deel
uit van