Schooljaar 2019-2020 - Oktober 2019

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Deze websitekalender bevat informatie over vakanties, vrije dagen, studiedagen van het team, de vrije vrijdagmiddagen voor de groepen 3-8, activiteiten, vergaderingen, kortom... alle mogelijk belangrijke data voor ouders.

Enkele jaren geleden ontving ieder gezin aan het begin van het schooljaar een papieren kalender. Na uitgave kon daar in de loop van het jaar niets meer aan bijgesteld worden. Die statische kalender is vervangen door de dynamische websitekalender, waardoor we beter kunnen inspelen op de actualiteit van alledag, die ons vaak noodzaakt tot tussentijdse aanpassingen. We streven er naar, dat deze informatie geheel volledig en actueel is.
 
Legenda:
vakantie
vrije middag groepen 3 t/m 8
studiedag
Leuke activiteiten
Centrale aanmelding nieuwe leerlingen
Vrije vrijdagmiddagen groepen 1/2

Schooljaar 2019-2020 - Oktober 2019

Deze websitekalender bevat informatie over vakanties, vrije dagen, studiedagen van het team, de vrije vrijdagmiddagen voor de groepen 3-8, activiteiten, vergaderingen, kortom... alle mogelijk belangrijke data voor ouders.

Enkele jaren geleden ontving ieder gezin aan het begin van het schooljaar een papieren kalender. Na uitgave kon daar in de loop van het jaar niets meer aan bijgesteld worden. Die statische kalender is vervangen door de dynamische websitekalender, waardoor we beter kunnen inspelen op de actualiteit van alledag, die ons vaak noodzaakt tot tussentijdse aanpassingen. We streven er naar, dat deze informatie geheel volledig en actueel is.
 
Legenda:
vakantie
vrije middag groepen 3 t/m 8
studiedag
Leuke activiteiten
Centrale aanmelding nieuwe leerlingen
Vrije vrijdagmiddagen groepen 1/2
Deze school maakt deel
uit van