OuderRaad
schooljaar 2022-2023

Onze school heeft ook een ouderraad. De ouderraad ondersteunt school bij het organiseren van allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Indien u interesse heeft om te helpen bij activiteiten of u wilt eerst meer informatie spreek dan een van deze ouders aan of stuur een mail naar de ouderraad. 
Hieronder ziet u de
OuderRaad in de samenstelling bij de start van het huidige schooljaar. 

Hilde Stikkelbroek
Kirsten Vankan
Verena Peeters
Lars Nieuwkamer
Maarten van Wesel
Jacqueline van Wezel
Judith Kleintjens
Ruud Kockelkorn


 

  Vanaf begin schooljaar
Per leerling EUR 14,00
 
U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op rekening: NL90INGB0008361643 ten name van: Oudervereniging basisschool de Horizon.
 
 

 

Geachte Ouders/Verzorgers,
 
Uw kind heeft een brief meegekregen/U hebt een email ontvangen voor de eenmalige ouderbijdrage van EUR 14,00,-- per kind voor dit schooljaar.
Indien u niet in staat bent om deze ouderbijdrage te voldoen, kunt u contact opnemen met uw inkomensconsulent van de gemeente Heerlen van de afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken of bij Stichting Leergeld Parkstad.
Als u niet weet of u in aanmerking komt voor een bijdrage van de Stichting Leergeld, dan verzoek ik u om de site van de stichting te raadplegen: https://www.leergeld.nl/parkstad/.
Hier vindt u nuttige informatie:
"Wat doet de stichting? Welke gegevens heeft de stichting van U nodig om tot een afspraak te komen?"
De bovengenoemde instellingen zijn te bereiken onder:

 
Gemeente Heerlen, afd. afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken
tel: 045 - 560 04 333  
Stichting Leergeld Parkstad,
tel. 045 - 574 36 36 
email:
info@leergeldparkstad.nl 
 
 Tip:
  • schroom niet en bel of mail bij twijfel met de Stichting Leergeld;
  • bewaar de brief voor de ouderbijdrage goed, want dit is de factuur, de stichting heeft deze nodig om tot betaling over te gaan;
  • laat de brief niet te lang liggen, want de stichting wordt steeds strenger;
  • als u de schriftelijke goedkeuring krijgt, vraag dan nogmaals of ze de brief (factuur) voor de ouderbijdrage nog hebben anders wordt niet uitbetaald.
Bent u de de brief kwijt, meldt u dit bij de oudervereniging via ouderraad.horizon@gmail.com.
Graag ontvangen wij bij toekenning een kopie van de bevestigingsbrief, zodat wij weten, dat alles geregeld is, zodat u geen betalingsherinneringen meer ontvangt.
Dit kan via de leerkracht 
van uw kind(eren) of via de administratie van de school.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zie uw betaling zo spoedig mogelijk
tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

namens de ouderraad,

Verena Peters, penningmeester


 

e-mailadres


De ouderraad heeft een eigen e-mailadres: ouderraad.horizon@gmail.com.
Indien u de ouderraad iets wilt melden, kunt u dit via dit e-mailadres doen.
Let wel: de ouderraad houdt zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten.
Laat uw correspondentie op genoemd mailadres dan ook alleen daar over gaan.
Voor andere zaken, die de school aangaan, neemt u in eerste instantie contact op met de directie.
Verder behartigt ook de MedezeggenschapsRaad (MR) uw belangen.