Samenstelling MR

Samenstelling medezeggenschapsraad basisschool de Horizon (vanaf augustus 2018)


 personeelsgeleding  oudergeleding
juf Carin Kerssemeeckers
leerkracht groep 6A

juf Carla Vanderheijden
leerkracht groep 7/8A

juf Kim Dykstra
leerkracht groep 8B

Mandy Ploum moeder van
Rowin (8A)

Jolanda Zibret moeder van
Evi (6A) en Robin (8A)

Erika van de Weyer moeder van
Christian (6A) en Jesper (8A)