Overzicht vakanties / vrije dagen

 
Dinsdag 3 oktober  Studiedag 
Woensdag 11 oktober  Studiedag 
Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober  Herfstvakantie 
Maandag 18 december en dinsdag 19 december Studiedagen voor groep 1 en 2 
Vrijdag 22 december 

Kerstviering
Alle leerlingen vanaf 12.00u vrij 

Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari  Kerstvakantie 
Woensdag 17 janauri Studiedag 
Vrijdag 9 februari

Carnavalsviering
Alle leerlingen vanaf 12.00u vrij 

Maandag 12 t/m 16 februari Carnavalsvakantie 
Maandag 19 februari Studiedag
Maandag 1 april Tweede Paasdag (vrije dag)
Vrijdag 19 april Studiedag groep 1 en 2 
Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei Meivakantie 
Maandag 20 mei Pinksteren (vrije dag) 
Vrijdag 7 juni Studiemiddag 
Alle leerlingen vanaf 12.00u vrij 
Woensdag 12 juni Studiedag 
Vrijdag 5 juli Laatste schooldag
Alle leerlingen vanaf 12.00u vrij 
Maandag 7 juli Start zomervakantie