Verlengde schooldag

De Horizon is Pilotschool voor project verlengde schooldag in Heerlen
Basisschool de Horizon gaat vanaf schooljaar 2021 werken met de verlengde schooldag.

In de afbeeldingen ziet u al schematisch weergegeven wat dit inhoud. Later deze week verschijnt er nog een informatief stuk over de ins en outs van de verlengde schooldag.